Czytaj więcej"/> Drukuj
Edward Ochab (urodzony 16 sierpnia 1906 - zmarł 1 maja 1989 w Warszawie), komunistyczny działacz społeczny i polityczny w okresie PRL-u. Przewodniczący Rady Państwa w latach 1964-68.
Edward Ochab wywodził się z chłopskiej rodziny z Galicji. Ukończył wyższe studium spółdzielcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1927. Od połowy lat dwudziestych aktywnie działał w ruchu spółdzielczym. W 1929 zapisał się do KPP, za co w sanacyjnej Polsce był wielokrotnie aresztowany (w latach 1933 i 1938 skazany na karę więzienia - dzięki czemu przeżył stalinowską czystkę. W 1939 roku znalazł się na terenie ZSRR. Po 1941 roku służył jako ochotnik w Armii Czerwonej. Współorganizator ZPP oraz I Armii Wojska Polskiego w ZSRR.
Po wojnie zasiadał na ważnych, acz nie eksponowanych stanowiskach: był ministrem administracji publicznej w PKWN i członkiem sekretariatu KC PPR. W latach 1946-48 skierowano go na Śląsk gdzie został I sekretarzem PPR w Katowicach. W tym czasie przewodniczył również Społem podczas bitwy o handel.
Spotykały go również awanse w spółdzielczości: 1948 objął funkcję prezesa "Centralnego Związku Spółdzielczego" oraz w związkach zawodowych: 1949 mianowano go na szefa "Centralnych Związków Zawodowych".
Ochab udzielał się również w wojsku (mianowany został generałem), obejmując w 1949 funkcję wiceministra obrony narodowej (w 1950 usunięto go) oraz szefa Głównego Zarządu Politycznego w Wojsku Polskim.
W latach 1950-1956 jeden z sekretarzy KC PZPR. Po śmierci Bolesława Bieruta I sekretarz tej partii (marzec-październik 1956). W PZPR reprezentował nurt centrowy, niezależny tak od natolińczyków, jak i puławian. W roku 1956 jego energiczna akcja zapobiegła wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich, zaniepokojonych rozwojem wypadków w "bratnim kraju".
Po październiku 1956 powoli odsuwany od ważnych stanowisk partyjnych. 1957-1959 minister rolnictwa (na którym niezbyt się znał - co przyznawali nawet jego współpracownicy). 1957-1964 sekretarz PZPR. 1961-1964 zastępca przewodniczącego Rady Państwa, w latach 1964-1968 jej przewodniczący. W tym czasie wsławił się m.in. odmową przyjęcia w Polsce papieża Pawła VI, który zamierzał uczestniczyć w uroczystościach tysiąclecia chrztu polskiego. Ustąpił w lipcu 1968 w wyniku kampanii antysemickiej rozpętanej przez Moczara i Gomułkę, którą uznał za nie do pogodzenia z zasadą internacjonalizmu komunistycznego.
Koneksje rodzinne: Córka Edwarda Ochaba Anna jest żoną Longina Pastusiaka.
Więcej o Ochabie: interesujacy wywiad z byłym Przewodniczącym Rady Państwa w książce "Oni" Teresy Torańskiej
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:33:41