Czytaj więcej"/> Drukuj
Edward Babiuch (ur. 28 grudnia 1927 w Grabocinie, pow. Będzin), polityk, ekonomista, premier rządu PRL.
Urodził się w rodzinie górnicznej. Studiował w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR oraz w SGPiS. Od 1948 członek PPR, następnie w PZPR.
1949-1955 pracował w aparacie organizacyjnym Związku Młodzieży Polskiej, następnie w aparacie Komitetu Centralnego PZPR. 1959-1963 sekretarz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, od 1964 członek KC. 1963-1965 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, redaktor naczelny "Życia Partii", 1965-1970 kierownik Wydziału Organizacyjnego KC. Od grudnia 1970 członek Biura Politycznego KC (do sierpnia 1980) i sekretarz KC (do lutego 1980).
1972-1976 członek, 1976-1980 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. Od lutego do sierpnia 1980 prezes Rady Ministrów. Jako bliski współpracownik Edwarda Gierka zmuszony do odejścia ze stanowisk państwowych i partyjnych, w październiku 1980 odwołany z KC, a w lipcu 1981 wykluczony z partii przez IX Zjazd. Na wezwanie plenum KC zrezygnował także z mandatu poselskiego w grudniu 1980 (był posłem na Sejm od 1969).
W Sejmie był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (1971-1972) oraz przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR (1972-1980). 1971-1981 był także członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
1981 został pozbawiony przyznanego cztery lata wcześniej orderu Budowniczych Polski Ludowej. W stanie wojennym wraz z innymi przywódcami z poprzedniej ekipy internowany.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 12:43:43