Czytaj więcej"/> Drukuj
Dziennik Ustaw - (skrót stosowany Dz.U. lub poprawny ortograficznie DzU) - pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych.
W Dzienniku Ustaw RP umieszczane są wszystkie akty prawne wymienione w artykule 87 ustęp 1 Konstytucji RP:
  a) konstytucje
  b) ustawy
  c) rozporządzenia
  d) ratyfikowane umowy międzynarodowe
  e) niektóre orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o mocy powszechnie obowiązującej
  f) inne.

Wydawanie Dziennika Ustaw ustawowo jest zastrzeżone dla Prezesa Rady Ministrów.
Jest to jedyne oficjalne źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
W grupie urzędowych publikatorów występują również:
  a) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  b) Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski "B"
  c) wojewódzkie dzienniki urzędowe (np. Śląski Wojewódzki Dziennik Urzędowy)
  d) ministerialne dzienniki (np. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 18:31:33