Czytaj więcej"/> Drukuj
Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych. Rozróżnia się m.in. dywizję artylerii, dywizję artylerii przeciwlotniczej, dywizję kawalerii powietrznej, dywizję lotniczą, dywizję obrony powietrznej kraju, dywizję pancerną, dywizję piechoty, dywizję powietrznodesantową, dywizję zmechanizowaną.
Skład organizacyjny dywizji jest zazwyczaj stały. Dywizja działa przeważnie w składzie armii lub korpusu, może również wykonywać niektóre zadania samodzielnie.
W wojsku I Rzeczypospolitej dywizja (w połowie XVII wieku) była zgrupowaniem wojsk doraźnie organizowanym dla wykonania określonych zadań taktycznych. Dywizją nazywano również samodzielne zgrupowania wojsk dowodzone przez hetmanów lub regimentarzy. W XVIII wieku. dywizja stała się jednostką terytorialną, podporządkowano jej oddziały stacjonujące na określonym obszarze państwa. Z chwilą powstania korpusów dywizje weszły w ich skład.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:02:50