Czytaj więcej"/> Drukuj
Dyrektoriat - pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej 1789 r., ustanowiony w 1795 r. przez Konwent Narodowy, który następnie rozwiązał i przekształcił w dwuizbowy parlament. Funkcjonował do zamachu stanu, dokonanego w 1799 przez pierwszego konsula Napoleona Bonaparte.
W szerszym znaczeniu - okres w dziejach Francji od obalenia Robespierre'a do zamachu Napoleona (1794-1799).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 14:18:36