Czytaj więcej"/> Drukuj
Dydaktyka - jest jedną z nauk pedagogicznych. Jej nazwa pochodzi z języka greckiego didasco- nauczam, didascalos – nauczający. Przedmiotem badań dydaktyki są cele i treści kształcenia, proces kształcenia, prawidłowości procesu kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne nauczania.

Podział

Dydaktyka ogólna – realizuje swoje cele bez względu na przedmioty i szczeble pracy szkolnej Dydaktyki szczegółowe – badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, np.: matematyki, historii czy też jakiegoś typu lub szczebla szkoły, np.: dydaktyka szkoły zawodowej, szkoły wyższej.

Systemy i treść kształcenia

Proces dydaktyczny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:23:23