Czytaj więcej"/> Drukuj

Dunajec - rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły. Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), pow. dorzecza 6804 km2 (w Polsce 4852 km2). Po połączeniu potoków źródłowych Dunajec płynie szeroką doliną przez Kotlinę Nowotarską.
Spiętrzenie wód przez zapory w Niedzicy (Jezioro Czorsztyńskie) i Sromowcach Wyżnych (Jezioro Sromowickie). Przepływając przez Pieniny tworzy malowniczy przełom na odcinku między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą, jednocześnie będąc rzeką graniczną między Polską a Słowacją. Dalej płynie na północ przez Beskidy Zachodnie (przełom między Pasmem Lubania a Pasmem Radziejowej), Kotlinę Sądecką (po połączeniu z największym dopływem Popradem płynie szeroką doliną wielodzielnym korytem) i Pogórze Beskidzkie. Przełamuje się przez wzniesienia Pogórza Rożnowskiego (zapory wodne: w Rożnowie - Jezioro Rożnowskie i Czchowie - Jezioro Czchowskie) wpływa do Kotliny Sandomierskiej, a następnie obwałowanym korytem przez szeroką dolinę na Nizinie Nadwiślańskiej. Uchodzi do Wisły w okolicach Opatowca.
Dunajec -
Dunajec charakteryzuje się bardzo dużym, gwałtownymi wahaniami poziomu wody (do 11 m w dolnym biegu) i wielkości przepływu (Nowy Targ min. przepływ 1,60 m3/s, średni 14,3 m3/s, maks. 604 m3/s; przy ujściu średni 84,3m3/s zaś maksymalny 3500 m3/s), co skutkowało nieraz katastrofalnymi powodziami (1934, 1970). Utworzone zbiorniki wodne służą celom retencyjnym, energetycznym i rekreacyjnym.
Dunajec -
Główne dopływy: Nad Dunajcem leżą:
Nowy Targ, Czorsztyn, Niedzica, Szczawnica, Krościenko, Nowy Sącz, Rożnów, Czchów, Wojnicz, Żabno.
Dunajec ma duże znaczenie dla turystyki i rekreacji - spływ pienińskim przełomem Dunajca to atrakcja turystyczna na skalę europejską, występują dogodne warunki dla uprawiania kajakarstwa górskiego i wędkarstwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 21:58:50