Czytaj więcej"/> Drukuj
Duchowieństwo - wyodrębniony stan obejmujący osoby sprawujące kult religijny.
Duchowieństwo jako pojęcie szersze niż kapłaństwo, obejmuje także osoby nie mające wszystkich uprawnień kapłańskich do sprawowania kultu. Pojęcie stanu duchownego powstało w prawie wyznaniowym, które zazwyczaj odróżnia duchowieństwo, czyli kler (gr. kleros 'udział'), od wiernych, czyli laików (gr. laos 'lud').
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:28:43