Czytaj więcej"/> Drukuj
Duch Święty - w religii chrześcijańskiej trzecia Boska Osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Ojca i Syna, równa Im obu co do bóstwa i majestatu.

Duch Święty w Starym Testamencie

Duch Święty pojawia się w Starym Testamencie już w drugim wersecie Księgi Rodzaju: "(...) a Duch Boży unosił się nad wodami". Później jednak pojawia się bardzo rzadko (por. Ps 104:30), , choć chrześcijanie wierzą, że prorocy mówili za sprawą właśnie Ducha Św., co znalazło swój wyraz w powszechnym wyznaniu wiary: "(...) i mówił przez proroków (...)", por. 1Sm 10:6. Księgi prorockie Starego Testamentu stanowią większą jego część.
W 11 rozdziale Księgi Izajasza wymienione są następujące dary Ducha Św:
 1. mądrości,
 2. rozumu,
 3. rady,
 4. męstwa,
 5. wiedzy,
 6. bojaźni Bożej.
W teologii przyjęło się mówić o siedmiu darach Ducha Św. (siedem było dla Izraelitów liczbą doskonałą), gdyż w Septuagincie i Wulgacie ten sam, powtórzony wyraz "bojaźń Boża" został za drugim razem omyłkowo przetłumaczony jako "pobożność".

Duch Święty w Nowym Testamencie

Pierwsze objawienie Ducha Św. ma miejsce podczas chrztu Jezusa. Wówczas Duch Św. objawił się pod postacią białej gołębicy i zwyczajowo tak się go przedstawia na wszelkich obrazach.
Jezus nazywa Go "Duchem-Pocieszycielem", "Duchem Prawdy" (por. J 15, 26-27).
Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem obiecał zesłać na apostołów Ducha Świętego. Miało to miejsce 50 dni po Jego śmierci (zob. Zesłanie Ducha Św.). Wówczas Duch objawił się poprzez języki ognia nad głowami apostołów oraz przez podmuch silnego wiatru.
Jezus przyrzekł, że w chwili prześladowań Duch pomoże im stawić czoła wrogom (por. Mt. 10:19-20).
W Nowym Testamencie oraz w późniejszej Tradycji (por. 1Kor. 12) wyróżniono następujące dary Ducha Św. (tzw. charyzmaty):
 1. mądrości słowa (np. dla przekazywania Ewangelii),
 2. poznania (np. przyczyny choroby, grzechu),
 3. wiary (szczególny rodzaj wiary np. pozwalający na wskrzeszanie umarłych),
 4. prorokowania (czyli przekazywania słów od Boga),
 5. języków (dar mówienia obcymi językami - tzw. glosalia),
 6. tłumaczenia języków,
 7. uzdrawiania fizycznego i psychicznego,
 8. czynienia cudów,
 9. rozpoznawania duchów.
Dary Ducha Świętego, zwane również darami łaski (nie mozna na nie zasłużyć uczynkami) są nadprzyrodznym wyposażeniem Kościoła jako zgromadzenia wiernych w celu jego uświęcania i podniesienia jakości życia chrześcijan poprzez wzajemną posługę.

Linki zewnętrzne

Duch Św. w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:29:25