Czytaj więcej"/> Drukuj
W spirytyzmie duch to istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym. Zgodnie z tą doktryną duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego; w innym wymiarze bytowania są wszędzie, przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów. Według tej koncepcji duch i dusza są synonimami. Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą (medium), zmieniając jej wygląd (transfiguracja), wagę dzięki mieszaniu fluidów. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez: dźwięki, dotyk, hałas, poruszanie przedmiotów, pismo, rysunek, muzykę itp.
Istnienie duchów i życia pozagrobowego pojawia się w wielu doktrynach religijnych szczególnie chrześcijańskich. Współczesna nauka zaprzecza istnieniu duchów, uważając, że jest to tylko sfera wierzeń.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 18:02:29