Czytaj więcej"/> Drukuj

Drzewo poznania dobra i zła : pojęcie Biblijne właściwe dla religii judeo-chrześcijańskich i islamu.
Określane także jako drzewo wiadomości, to drzewo rosnące w środku ogrodu Eden, którego owoców pierwsi ludzie Adam i Ewa nie mogli jeść.
Według relacji biblijnej Księgi Rodzaju (2-3), Bóg zasadziwszy rajski ogród Eden, sprawił, że w jego środku wyrosły dwa drzewa: drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie mogli jeść owoce wszystkich drzew ogrodu (łącznie z owocami z drzewa życia) za wyjątkiem owoców z drzewa poznania. Kiedy Ewa i Adam zwiedzeni przez węża (szatana), który obiecał im, że gdy przekroczą Boży zakaz staną się tacy jak Bóg: poznają dobro i zło, zjedli zakazany owoc, poznali tym samym grzech. Za nieposłuszeństwo Bóg wygnał pierwszych rodziców z Edenu, którego strzegły od tej pory cheruby i połyskujące ostrze miecza.
Konsekwencje nieposłuszeństwa były jednak znacznie większe: ludzie starcili dar nieśmiertelności stając się poddani śmierci oraz cierpieniu i chorobom, a do stworzonego doskonałego porządku i harmonii wdarło się zło. Kobieta obciążona została "trudem brzemienności", bolesnym porodem, panować miał nad nią mężczyzna, do którego jednak miały się kierować jej pragnienia. Mężczyzna dla odmiany w znoju i w trudzie miał pracować na chleb powszedni, w pocie czoła uprawiając ziemię.
Biblia nie określa jakiego rodzaju był owoc drzewa poznania, tradycja hebrajska identyfikowała go jako owoc winogron, figi lub granatu, w tradycji chrześcijańskiej kojarzony był on z jabłkiem prawdopodobnie dlatego, że łacińskie określenie jabłka (malus) jest podobne do łacińskiego określenia zła (malum). Według objawień XVIII-wiecznej niemieckiej mistyczki, Anny Katarzyny Emmerich, pień drzewa poznania pokryty był łuskami, jak u palmy, liście duże, szerokie wyrastały bezpośrednio z pnia. Wśród nich wisiały owoce po pięć w kształcie grona, jeden w środku, a naokoło cztery szypułki. Owoc koloru "cukru brunatnego" o czerwonym miąższu podobny był bardziej do gruszki lub figi, aniżeli do jabłka.
Większość teologów jest zgodnych, że drzewo poznania dobra i zła reprezentuje Boży porządek. Wykroczenie Adama i Ewy polegać miało właśnie na zakwestionowaniu tego ładu. Konsekwencje upadku pierwszych ludzi to nie tylko skażenie stworzonego świata złem, ale i skrzywienie całego rodzaju ludzkiego – każdy człowiek w postaci natury skłonnej do słabości i zła "dziedziczy" konsekwencje tamtego upadku (grzech pierworodny).
Drzewo poznania i upadek pierwszych ludzi miały liczne przedstawienia w sztuce sakralnej. Według niektórych chrześcijańskich tradycji, to właśnie z tego drzewa pochodziły belki, z których zrobiony został krzyż dla Jezusa Chrystusa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 21:56:59