Czytaj więcej"/> Drukuj
Druk to wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa. Ze względu na charakter odbitek drukowych, druki dzieli się je na różne wyroby poligraficzne.
Przemysłowe techniki druku: Artystyczne techniki druku (czyli grafika warsztatowa):
Za druk uważa się również rozmaite techniki powielania tekstu i grafiki metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych jak drukarki, plotery itp - aczkolwiek tego rodzaju odbitki powinno nazywać się wydrukami.

Podział druku

Druk można dzielić ze względu na różna jego aspekty.

I . ze względu na formę drukową:
II. ze względu na postać podłoża:
III. ze względu na zadruk podłoża drukowego:
IV. ze względu na sposób przenoszenia obrazu:
V. ze względu na efekt barwny na podłożu drukowym:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 04:08:18