Czytaj więcej"/> Drukuj
Dopełniacz (łac. genetivus) - forma używana w relacjach przynależności, jak np. w wyrażeniu kot 'Ali. Odpowiada na pytania kogo? czego? czyj? W języku polskim ma o wiele szersze zastosowanie - używany jest zamiast biernika przy czasownikach w formie przeczącej, przy wielu innych, np. udzielić 'wywiadu oraz zastępuje nieistniejący już ablativus na zasadzie tzw. synkretyzmu przypadków, przejąwszy przy tym również podległość czasownikom rządzącym pierwotnie ablatiwem (np. używać 'czegoś). Zob. przypadek.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:41:19