Czytaj więcej"/> Drukuj
Do ut des, czyli daję abyś dawał, zalecenie nazywane zasadą wzajemności.
Zasada wiążąca osobę obdarowującą z obdarowaną. Rodzaj niepisanego kontraktu zobowiązującego osobę obdarowaną do odwzajemnienia się w ten sam sposób. Z kolei każdy odwzajemniony podarek jest pretekstem do kolejnego, itd. Tworzy się w ten sposób długotrwała więź między stronami, w której zwykle zaczynają odgrywać rolę także inne aspekty niż pierwotne motywy stron.

Analiza gramatyczna dla leniwych

Do (indicativus praesentis activi) znaczy daję - pochodzi od do, dare, dedi, datum (pierwsza koniugacja), des to coniunctivus preasentis activi (żebyś dawał), użyty zgodnie z zasadami consecutio temporum. Ut des to zdanie podrzędne celu. (po co?)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 12:55:40