Czytaj więcej"/> Drukuj
Dialekt (z gr. dialektos = 'rozmowa, sposób mówienia') - regionalna odmiana języka ogólnonarodowego, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, itp. Zazwyczaj jest to mowa ludności wiejskiej zamieszkującej region, który nie zajmuje w danym kraju pozycji dominującej pod względem kulturalnym i politycznym, zwłaszcza w okresie kształtowania się języka ogólnonarodowego.
Badaniem dialektów zajmuje się dział językoznawstwa - dialektologia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 07:26:47