Czytaj więcej"/> Drukuj
decentralizacja - przeniesienie znacznej części uprawnień i odpowiedzialności z centralnych na regionalne oddziały instytucji.
Sprzyja indywidualnemu podejściu do spraw danego regionu lub jednostek organizacyjnych.
Przykładem decentralizacji była reforma służby zdrowia wchodząca w skład programu czterech reform rządu Jerzego Buzka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 15:51:18