Czytaj więcej"/> Drukuj
Dawid_(Biblia) -

Dawid - (דָּוִד,, hebr. Dávid, Dāwiḏ; arab. داود Dāʾūd). Ur. ok. 1040 p.n.e., zm. około 970 p.n.e.. Król Izraela od ok. 1010 p.n.e.. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów.

Na dworze Saula

Dawid został potajemnie namaszczony na króla, przez sędziego i proroka Samuela. Tradycja podaje dwa powody, przez które Dawid trafił na dwór Saula. Pierwszy mówi o umiejętności pięknej gry na cytrze, druga, biblijna podaje, że z powodu zwycięstwa nad Goliatem, Filystynem. Na dworze Saula, zdobył szybko uznanie u ludu, jako wódz. Uciekł z kraju z powodu prześladowań ze strony Saula. Zebrał armię najemnych żołnierzy i służył u Filistynów.

Król Dawid

Gdy Saul umarł, Dawid został królem Judy. Po krótkim okresie walk z Iszbaalem, synem Saula, przyłaczył do Judy plemiona północne, jednocząc w ten sposób Izrael (ok. 1008 p.n.e.). Po tem zaatakował swoich niedawnych sojuszników, Filistynów. Podbił ich oraz inne ludy, a ziemie przydzielał zniewolonym plemionom w zamian za lojalność. Po zakończeniu podbojów jego państwo rozciągało się od Eufratu na północy, do Potoku Egipskiego na południu, oraz od Morza Śródziemnego na zachodzie do Pustyni Syryjskiej na wschodzie. Zdobył twierdzę Jebusytów położoną na Syjonie (pd. wzgórzu Jerozolimy), później całe miasto (ok. 1002 p.n.e.). Syjon uczynił swoją rezydencją. Jerozolimę uczynił głównym ośrodkiem religijnym i stolicą Izraela.
Król Dawid troszczył się o poddanych. Dbał aby zawsze tryumfowała sprawiedliwość. Zjednoczył społeczeństwo Izraelskie w jeden naród. Zapisał się w pamięci poddanych jako doskonały wódz wojskowy.

Polityka

Dążył do zjednoczenia pokoleń Izraela, odparcia wrogów i powiększenia terytoriów państwa.

Religia

Sprowadził do Jerozolimy Arkę Przymierza(ok. 1000 p.n.e.). Zaplanował budowę wielkiej świątyni. Uznawany jest za inicjatora kultu Jahwe w Jerozolimie.
Pomimo że był głęboko religijny, dopuścił się do grzechu cudzołóstwa z Batszebą, czego owocem był syn Salomon. Męża Batszeby, Uriasza Chetytę wysłał na śmierć ustawiając go w pierwszej linii na polu walki. Po śmierci Uriasza, ożenił się z Batszebą. Później stanąwszy przed prorokiem Natanem, upokorzył się przed Bogiem i prosił o przebaczenie.
Dawid napisał 73 psalmy. Biblia określa go jako poetę i pieśniarza, grającego na cytrze, flecie czy harfie.
Dawida opisują Księgi Samuela, 1. Księga Królewska i Księga Kronik.

Symbolika Dawida w społeczeństwie żydowskim

Dawid_(Biblia) -
Dawid dla Żydów jest symbolem tożsamości narodowej, wzorem idealnego władcy. Sześcioramienna gwiazda Dawida umieszczona na fladze Izraela jest symbolem ojczyzny Żydów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 16:55:02