Czytaj więcej"/> Drukuj
Dagestan to republika, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej. Graniczy z Kałmucją na północy, Krajem Stawropolskim na północnym zachodzie, Czeczenią na zachodzie, Azerbejdżanem na południu. Leży nad Morzem Kaspijskim. Stolicą Dagestanu jest Machaczkała.

Ludność

Dagestan zamieszkuje ok 2,1 mln mieszkańców, tworząc prawdziwą mozaikę etniczną: wyróżnia się tu zwykle 14 głównych narodów, mówiących językami należącymi do trzech różnych rodzin językowych. Należą do nich:
Poza tym w mniejszej liczbie obecni są także Ukraińcy, Białorusini, Ormianie, Osetyjczycy, oraz mniejsze wspólnoty językowo-kulturowe, których status jest sporny.
Głównymi językami Dagestanu są język rosyjski (urzędowy) oraz język awarski (język największego narodu dagestańskiego). Dziewięć języków Dagestanu pełni funkcję języków literackich, cztery (język rutulski, język agulski, język cachurski, oraz język Tatów) nie wykształciły normy literackiej.
Dagestan -
Dagestan -

Religia

Zdecydowana większość mieszkańców to wyznawcy islamu (Sufizm). W ostatnich latach odnotowuje się konflikty na tle religinym spowodowane pojawienim się w połowie lat 90. i rozprzestrzenianiem się wahhabizmu.

Gospodarka

W 2000 roku największy udział w gospodarce Dagestanu miało rolnictwo (35 proc. - Dagestan jest najmniej zurbanizowaną republiką na Kaukazie), a następnie budownictwo (26 proc.) i przemysł (24 proc.).
Ze względu na 400 km linii brzegowej roponośnego Morza Kaspijskiego Dagestan ma ogromne znaczenie strategiczne dla Rosji. Przez republikę przechodzą linie komunikacyjne z Azerbejdżanu oraz rurociąg tłoczący kaspijską ropę do Noworosyjska nad Morzem Czarnym, poprzez terytorium Czeczenii.
Дагъистан
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 06:56:18