Czytaj więcej"/> Drukuj
Czesław Wycech (20 lipca 1899 we wsi Wilczogęby, pow. Węgrów - 26 maja 1977 w Warszawie), zasłużony działacz ruchu ludowego, nauczyciel, historyk, marszałek Sejmu PRL.
Urodzony w rodzinie chłopskiej, w 1926 ukończył Instytut Nauczycielski w Warszawie. Od 1918 należał do partii ludowych - PSL "Wyzwolenie", od 1931 do SL, od 1945 do PSL, od 1949 do ZSL. Brał udział w pracach kierownictwa tych partii - 1946-1949 członek Rady Naczelnej PSL, 1946-1947 członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, 1947 członek Centralnego Komitetu Lewicy PSL, 1947-1949 członek Prezydium NKW PSL; 1949-1973 członek NKW (1956 zrezygnowano z członu "wykonawczy") ZSL, 1949-1971 członek Prezydium NKW ZSL. Obok pracy w ciałach zbiorowych stronnictw był także powoływany na indywidualne funkcje - 1947 zastępca przewodniczącego Centralnego Komitetu Lewicy PSL, 1947-1948 wiceprezes NKW PSL, 1948-1949 prezes Rady Naczelnej PSL, 1949-1962 wiceprezes NKW ZSL (z przerwą marzec-październik 1956), 1962-1971 prezes NK ZSL.
Po studiach pracował jako nauczyciel; udzielał się również jako działacz oświatowy. Uczestnik działalności konspiracyjnej w okresie okupacji, był członkiem kierownictwa Tajnej Organizacji Nauczycielskiej; 1941-1945 dyrektor Departamentu Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj; 1944-1945 prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego; 1945-1947 minister oświaty w Rządzie Jedności Narodowej.
1950-1953 wiceprezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego, 1953-1957 naczelny dyrektor Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego. 1956-1957 zastępca przewodniczącego Rady Państwa, 1957-1971 marszałek Sejmu.
1945-1972 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm I-V kadencji; 1947 przewodniczący Klubu Poselskiego Lewicy PSL, 1947-1949 Klubu Poselskiego PSL; ponadto przewodniczył Komisji Oświaty i Nauki Sejmu Ustawodawczego (1949-1952). 1958-1971 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu; 1957-1974 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
1959 odznaczony orderem Budowniczych Polski Ludowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 11:43:09