Czytaj więcej"/> Drukuj
Cyfry arabskiecyfry stosowane obecnie powszechnie na całym świecie do zapisywania liczb. Są to kolejno znaki: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9 i pierwotnie służyły do zapisu liczb w systemie dziesiętnym. Obecnie wykorzystywane również w pozostałych systemach (przy czym cyfry większe od 9 symbolizowane są kolejnymi literami alfabetu łacińskiego).
Do Europy wprowadzili je w średniowieczu Arabowie – stąd nazwa cyfr. W rzeczywistości są cyframi pochodzącymi z Indii, a pomysłodawcą ich późniejszego wykorzystania był arabski matematyk Al-Chwarizmi, który wykorzystał je do badań nad algebrą i trygonometrią.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:07:43