Czytaj więcej"/> Drukuj
Cisa -
, Węgry

Cisa jest to rzeka, która jest największym lewostronnym dopływem Dunaju. Długość 980 km. Powierzchnia dorzecza 153 tys. km2. Bierze swoje źródła w Beskidach Wschodnich (Gorgany, Czarnohora) na terytorium Ukrainy. Następnie płynie na południe przez Nizinę Węgierską, gdzie ma przebieg meandrowaty. Do Dunaju uchodzi w odległości około 50 km od Belgradu na terenie Jugosławii.
Dopływy Cisy : Cisa jest żeglowna od miasta Szolnok. Rejony wokół Cisy nawiedzają częste powodzie, największa w 1879 roku, z tego względu wykonano zakrojone na szeroką skalę prace regulacyjne. Na Cisie utworzono kilka elektrowni wodnych.
Zobacz też :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 15:00:57