Czytaj więcej"/> Drukuj
Chrzest (z gr. baptidzo - "zanurzać") - praktykowane w wielu religiach rytualne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie

Chrzest w Kościele Rzymsko-Katolickim

Chrzest święty to w katolicyźmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej Mszy świętej i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych). Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek mający pragnienie udzielenia chrztu drugiej osobie w imię Trójcy Świętej. Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Praktyka chrztu dzieci jest jednak również dawna i wiąże się z nauką o grzechu pierworodnym: tak jak wszyscy obarczeni są dziedziczną winą, powinni być całkowicie od niej oczyszczeni po swoich narodzinach wodą chrztu.

Chrzest w kościołach protestanckich

W wyznaniach protestanckich poglądy na istotę chrztu są podzielone, jednak zazwyczaj przyjmowane jest symboliczne znaczenie obrzędu. Częstą praktyką jest chrzest sprawowany jest przez zanurzenie w wodzie. W tradycyjnych (historycznych) kościołach (np. ewangelickich) praktykowany jest chrzest dzieci, podczas gdy w kościoły ewangelikalne chrzczą jedynie dorosłych wiernych.

Chrzest w religiach niechrześcijańskich

Obrzędy inicjacyjne związane z wodą są znane również w innych religiach: w pradawnym kulcie wody, w niektórych sektach żydowskich (esseńczycy, zwolennicy Jana Chrzciciela), u mandenajczyków, w azteckim kulcie bogini Chalchihuitlycue Chalchiuhtlatonac, wśród wyznawców starożytnej bogini Kybele, a także w buddyzmie. Do chrztu nawiązują też różne formy uroczystości świeckich, często o charakterze zabawy (chrzest statku, chrzest równikowy)

Chrzest w Biblii

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:40:46