Czytaj więcej"/> Drukuj
Zaburzenia psychiczne to utrudnienia funkcjonowania społecznego i/lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego.
Posiadają określone dynamikę, etiolologię, patogenezę, symptomatologię.
Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciem zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii. Określenie granic normalności jest często zbędne, a zazwyczaj bardzo trudne. Psychiatria i neurologia wiążą zaburzenia psychiczne z przyczynami organicznymi i neurochemicznymi. Psychologia najczęściej łączy większosć zaburzeń z czynnikami intrapsychicznymi, doświadczeniami społecznymi i poziomem nasilenia stresu. Skrajne podejście, jak antypsychiatria, czy psychologia systemowa przerzucają ciężar patologii z procesów intrapsychicznych na interakcje społeczne, zwłaszcza związane z rodziną pochodzenia.
W związku z tak odmiennymi podejściami, odchodzi się od stosowania określenia choroba psychiczna, które wiąże się z postrzeganiem "chorej" psychiki tak, jak w medycynie postrzega się choroby somatyczne.
Zaburzenia psychiczne to:
	
	
Zaburzenie Przykład Kategoria w Wikipedii
Psychoza|Psychozy
Schizofrenia
:Kategoria:Psychozy|Psychozy
Psychozy afektywne|Choroby afektywne
Depresja
:Kategoria:Zaburzenia afektywne|Zaburzenia afektywne
zaburzenia psychoorganiczne|Psychiczne zaburzenia organiczne
Padaczka
:Kategoria:Choroby układu nerwowego|Choroby układu nerwowego
Zaburzenia osobowości
Psychopatia
:Kategoria:Zaburzenia osobowości|Zaburzenia osobowości
Uzależnienie|Uzależnienia
Alkoholizm
:Kategoria:Uzależnienia|Uzależnienia
Zaburzenia nerwicowe
Fobia
:Kategoria:Zaburzenia nerwicowe|Zaburzenia nerwicowe
Choroba psychosomatyczna|Choroby psychosomatyczne
Alergia
:Kategoria:Choroby psychosomatyczne|Choroby psychosomatyczne
Zaburzenia odżywiania
Bulimia
:Kategoria:Zaburzenia odżywiania|Zaburzenia odżywiania
upośledzenie umysłowe|Deficyty intelektualne
- -
Parafilia|Dewiacje seksualne
Fetyszyzm
:Kategoria:Zaburzenia preferencji seksualnych|Zaburzenia preferencji seksualnych
Dysfunkcje seksualne
Wytrysk przedwczesny
:Kategoria:Dysfunkcje seksualne|Dysfunkcje seksualne
Zaburzenia rozwoju psychicznego

(rozpoczynające się zwyle w dzieciństwie)
ADHD
-

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:19:37