Czytaj więcej"/> Drukuj
Cenzor (censor – l.mn. censores) – urzędnik w republikańskim Rzymie wybierany wraz z kolegą (cenzorów było dwóch) na okres 18 miesięcy raz na 5 lat, przez komicja centurialne. Urząd cenzorów powołano w 443 r. p.n.e. i początkowo wybierano ich w nieregularnych odstępach, wynoszących od trzech do dwunastu lat.
Do obowiązków cenzorów należało sporządzenie spisu obywateli rzymskich i ich majątku (agere censum) i przypisanie ich do właściwego tribus i centurii. Jednocześnie cenzorowie ustalali listę senatorów (lectio senatus) na następną kadencję. Prowadzili spis ich majątków i kontrolowali wydatki państwa na cele publiczne, określali koszty prowadzenia wojen i rozbudowy armii. Ustalali również listę ekwitów. Drugim zakresem obowiązków cenzorów było tzw. cura morum, czyli czuwanie nad moralnością obywateli. W schyłkowym okresie republiki rzymskiej urząd cenzora stracił na znaczeniu by zniknąć całkowicie po utworzeniu cesarstwa. Dopiero cesarz Klaudiusz w pewnym sensie reaktywował jego znaczenie, jako jeszcze jeden atrybut władzy cesarskiej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-03 20:28:28