Czytaj więcej"/> Drukuj
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej aby prowadzić badania podstawowe w wybranych działach nauki.
Instytut zatrudnia około 180 osób, z których 150 jest zatrudnionych bezpośrednio przy prowadzeniu badań naukowych. 11 z nich jest profesorami zwyczajnymi (nominowanymi przez prezydenta RP), 21 posiada tytuł doktora hablitowanego, 42 tytuł doktora, a pozostali to doktoranci i laboranci. Instytut jest też wspierany przez zmienną liczbę studentów-wolontariuszy, którzy odbywają w nim staże naukowe i wykonują fragmenty swoich prac magisterskich, prowadzonych we współpracy z uczelniami wyższymi.

Profil naukowy

Statuowym zadaniem CBMiM PAN jest prowadzenie podstawowych badań naukowych z zakresu chemii i fizyki molekularnej. Oprócz badań podstawowych w instytucie tym prowadzi się także szereg badań w kooperacji z polskim i międzynarodowym przemysłem oraz działalność konsultacyjno-usługową, polegającą na wydawania rozmaitych porad, ekspertyz oraz wykonywania analiz chemicznych i fizycznych, z użyciem aparatury będącej w posiadaniu Centrum. CBMiM PAN posiada też niewielką halę producyjną, w której wykonuje się syntezy związków chemicznych na zamówienie w skali ćwierć- i półprzemysłowej.
Badania podstawowe prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedzin: Instytut posiada prawo przyznawania tytułu doktora i doktora hablitowanego nauk chemicznych, nie posiada natomiast prawa przyznawania tytułów magistra i licencjata.
Pracownicy instytutu publikują rocznie ok 100-130 publikacji rocznie, w olbrzymiej większości w czasopismach o wysokim Impact factor, oraz ok 10-15 patentów światowych (WO Pat.), amerykańskich (US Pat.) i europejskich (EU pat.) rocznie, z których znaczna część jest wdrażana w Polsce lub za granicą.
W rankingu Komitetu Badań Naukowych wydziałów i instytutów naukowych zajmujących się chemią CBMiM znajdowało się na pozycji nr. 3 w roku 1998 i nr. 6 w roku 2001.

Historia instytutu

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych powstało w 1972 na bazie dwóch grup badawczych kierowanych przez członków Polskiej Akademii Nauk: prof. Jana Michalskiego (chemia związków heteroorganicznych) oraz prof. Mariana Kryszewskiego (fizyka polimerów). Prof. Jan Michalski, aż do emerytury (1991) był długoletnim dyrektorem Centrum. Po emeryturze został on zastąpiony przez obecnego dyrektora prof. Mariana Mikołajczyka.

Linki zewnętrzne

Strona www CBMiM PAN: http://www.cbmm.lodz.pl/
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:08:46