Czytaj więcej"/> Drukuj
Car Цар – pochodzące z języków słowiańskich potoczne określenie tytułu cesarza bizantyjskiego, szczególnie popularne wśród Słowian południowych, zamieszkujących należące do Cesarstwa Wschodniorzymskiego Bałkany. W IX-X w. tytułu tego używali również władcy bułgarscy, a także serbscy. Od XVI w. tytuł cara noszą również władcy rosyjscy (patrz: historia Rosji), jako kontynuatorzy tradycji Cesarsrtwa Bizantyjskiego. Pierwszym carem rosyjskim był Iwan IV Groźny, który przyjął ten tytuł w 1547 roku, jako wnuk księżniczki Zofii z dynastii Paleologów (rządzącej w Bizancjum w latach 1259-1453). Od roku 1721, decyzją cesarza Piotra I tytuły car i cesarz wobec władców rosyjskich używane są zamiennie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 12:03:15