Czytaj więcej"/> Drukuj
Unia Crześcijańsko-Społeczna w Bawarii (niem. Christlich-Sociale Union in Bayern, CSU), niemiecka chadecka partia polityczna działająca tylko w Bawarii.
CSU została założona w 1946 r. i od początku ściśle współpracuje z bliźniaczą partią CDU. Na podstawie podpisanej z nią umowy CSU nie rozszerza działalności poza Bawarię, a CDU nie ma swych struktur w tym landzie. Partie tworzą wspólną frakcję parlamentarną (CDU/CSU) i wystawiają wspólnego kandydata na kanclerza. Dotychczas dwóch przywódców CSU kandydowało na kanclerza: w 1980 r. Franz-Joseph Strauß i w 2002 r. Edmund Stoiber (obecny przewodniczący partii), w obu przypadkach jednak wygrali ich kontrkandydaci z SPD.
Unia Crześcijańsko-Społeczna w porównaniu z CDU jest bardziej przychylna w stosunku do interwencjonizmu państwowego. Członkami CSU, w przeciwieństwie do CDU, są niemal wyłącznie katolicy. CSU z reguły zajmuje też radykalniejsze stanowisko w kwestiach związanych z polityką zagraniczną, np. była przeciwna ratyfikacji układów pomiędzy RFN a ZSRR i Polską z 1970 r., a obecnie zdecydowanie przeciwstawia się przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej w obawie przed zwiększeniem napływu imigrantów.
Łącza zewnętrzne: Oficjalna witryna internetowa CSU
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:30:56