Czytaj więcej"/> Drukuj
W rozumieniu metafizycznym - byt to po prostu cokolwiek istniejącego, lub nieistniejącego ale wyróżnialnego, a więc jakakolwiek treść (aspekt istotowy bytu), która istnieje (aspekt egzystencjalny bytu). Takie rozumienie bytu - zaproponowane przez św. Tomasza z Akwinu - stanowi gwarancję realizmu poznawczego wszelkiej filozofii.
W rozumieniu epistemicznym (poznawczym) natomiast - byt to pojęcie, niedefiniowalne, pierwotne, transcendentalne (czyli odnoszące się do wszelkiej realnej czy potencjalnej rzeczywistości), oznaczajace cokolwiek istniejącego. Wyróżnia się pojęcie bytu analogiczne, będące naszą intelektualną zdolnością poznawczą, która aktualizuje sie i wyraża się w formułowaniu sądów egzystencjalnych (X istnieje). Cokolwiek bowiem postrzegamy na sposób intelektualny, postrzegamy to jako istniejące (w ten czy inny sposób). Istniały też próby utworzenia pojęcia bytu jednoznacznego, na bazie abstrakcji od cech jednostkowych. Tak utworzone pojęcie byłoby jednak pozbawione treści i dlatego - zdaniem np. Hegla - utożsamiałoby się z nicością.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:37:46