Czytaj więcej"/> Drukuj
Bundestag (pełna nazwa Deutscher Bundestag) jest to druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec.
Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku.
Od 1999 siedzibą jest budynek Reichstagu (Reichstagsgebäude) w Berlinie.
Ustawowa liczba posłów wynosi obecnie 598 osób (od 2002 roku), ale liczba ta może się zwiększać o tzw. manadaty nadliczbowe (dodatkowe, nadwyżkowe), o czym niżej. Liczba posłów obecnej, XV kadencji wynosi 603. Skład Bundestagu jest ustalany co cztery lata na podstawie powszechnych, równych, bezpośrednich, wolnych wyborów, w głosowaniu tajnym (nazywanych w języku niemieckim Bundestagswahl).

Podział mandatów

Mandaty są przydzielane w połowie proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na listy partii politycznych. Podział mandatów odbywa się według metody d'Hondta, która preferuje partie silniejsze. Wpływa to na stosunek sił w Bundestagu.
Aby pomimo tego umożliwić wyborcom wpływ na wybór konkretnych osób do Bundestagu, druga połowa mandatów jest przydzielana na podstawie głosowania większościowego. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest jeden kandydat - bezpośrednio zwykłą większością głosów, określanych jako głos pierwotny (Erststimme).
Wynikają z tego pewne komplikacje, mianowicie zdarza się, że liczba kandydatów jednej partii wybranych bezpośrednio przekracza liczbę miejsc przyznanych tej partii w wyborach proporcjonalnych. Jednak wszyscy kandydaci wybrani bezpośrednio wchodzą do Bundestagu. Taki mandat jest określany jako mandat nadliczbowy (Überhangmandat).
W przeciwieństwie do innych parlamentów w Bundestagu nie występują mandaty wyrównawcze (Ausgleichsmandat), jak to miejsce na przykład w parlamentach krajów związkowych (landów).
Tym sposobem zdarza się często, że w Bundestagu jest więcej deputowanych, niż przewidzianych uprzednio mandatów. Na przykład w roku 1998 było 13, a w 2002 5 mandatów nadliczbowych.

Klauzula 5%

Partia która nie przekroczy progu 5% w wyborach proporcjonalnych (głosowanie na listę) nie wchodzi do Bundestagu. Jednak kandydaci wybrani bezpośrednio (głosami pierwotnymi) w każdym przypadku wchodzą do Bundestagu, nawet jeśli ich partia nie przekroczyła progu 5% w głosowaniu proporcjonalnym. Tak było w 2002 roku w odniesieniu do partii PDS.
Jednak jeśli jakaś partia ma przynajmniej trzech deputowanych z wyborów bezpośrednich (głosy pierwotne), to klauzula 5% nie obowiązuje, i ta partia wchodzi do Bundestagu z liczbą deputowanych stosownie do liczby głosów otrzymanych w wyborach proporcjonalnych - na przykład PDS w roku 1994.

Uprawnienia

Uprawnienia Bundestagu nie odbiegają od uprawnień izb niższych innych państw. Bundestag wybiera kanclerza federalnego, który proponuje skład rządu.
Bundestag uchwala ustawy, częściowo konieczna jest przy tym zgoda Bundesratu Rady Federalnej (przedstawicielstwa krajów związkowych). Wraz z Bundesratem zmienia konstytucję. Sprawuje także kontrolę nad rządem - w systemie niemieckim ograniczoną.

Skład w obecnej kadencji

W wyborach 2002 wyniki były następujące (łączna liczba miejsc z mandatami nadliczbowymi):
Liczba miejscPartia
251SPD
190CDU
58CSU
55Związek 90/Zieloni
Bündnis 90/Die Grünen
47FDP
2PDS

Historia

1816 do 1866 istniał Bundestag zgromadzenie przedstawicielskie Związku Niemieckiego (Deutscher Bund). Było to zgromadzenie przedstawicieli delegowanych (nie wybieranych) przez wolne miasta niemieckie i szlachtę.
Od 1949 do września 1999 Bundestag miał swą siedzibę w Bonn.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 09:44:25