Czytaj więcej"/> Drukuj
Bronisław Geremek (ur. 6 marca 1932 r. w Warszawie) – polski polityk początkowo związny z Unią Wolności, obecnie z Partią Demokratyczną - demokraci.pl, poseł Parlamentu Europejskiego; minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000. Z wykształcenia historyk, mediewista, o znaczącym dorobku naukowym.
Bronisław_Geremek -

W okresie 1950-1968 był członkiem PZPR. W 1954 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1956-58 odbył studia podyplomowe w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W 1960 r. uzyskał doktorat, a w 1972 r. habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Główną domeną działalności naukowej Bronisława Geremka stały się badania nad historią kultury i społeczeństwa wieków średnich. Na jego dorobek naukowy i akademicki składają się liczne artykuły, wykłady i odczyty, oraz 10 książek przetłumaczonych na 10 języków. Rozprawa doktorska Geremka z 1960 r. dotyczyła rynku pracy w średniowiecznym rzemiośle paryskim, natomiast praca habilitacyjna z 1972 r. grup marginesu społecznego w średniowiecznym Paryżu.
Prawie całe życie Bronisława Geremka jako naukowca było związane z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pracował w latach 1955-1985. W latach 1960-1965 był wykładowcą na Sorbonie w Paryżu i kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Międzynarodowe uznanie dla zasług prof. Geremka znalazło swój wyraz w uhonorowaniu go 11 doktoratami honoris causa, nadanymi mu m.in. przez uniwersytety w Bolonii, Utrechcie, Paryżu (Sorbona) i Nowym Jorku (Columbia). W 1992 roku został mianowany profesorem wizytującym w College de France. Jest członkiem Academia Europea, Pen Clubu, Societe Eurpoeenne de Culture, oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń.
Jako działacz polityczny Bronisław Geremek jest jednym z architektów zmian politycznych w Polsce i w Europie Środkowej, który położył olbrzymie zasługi dla pokojowego wcielenia w życie przemian demokratycznych i zasad społeczeństwa obywatelskiego.
W latach 1950-1968 był członkiem PZPR, z której wystąpił na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
W latach siedemdziesiątych Geremek zaliczany był już do czołowych postaci polskiej opozycji demokratycznej. W latach 1978-1981 był współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych. W sierpniu 1980 r. związał się z ruchem społecznego protestu robotników Gdańska i został jednym z ekspertów i doradców rodzącego się NSZZ Solidarność. W 1981 roku, na Pierwszym Krajowym Zjeździe "Solidarności" przewodniczył Komisji Programowej. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, zwolniony w 1981 r., został doradcą zdelegalizowanej wówczas "Solidarności", blisko współpracował z Lechem Wałęsą. Był aresztowany w 1983 r. przez ówczesne władze. W latach 1987-89 przewodniczył Komisji Reform Politycznych Komitetu Obywatelskiego, która przygotowała koncepcje pokojowych przemian demokratycznych w Polsce.
Bronisław Geremek odegrał wybitną rolę w czasie obrad tzw. Okrągłego Stołu z władzami PRL w 1989 r., które doprowadziły do pierwszych od zakończenia II wojny światowej wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, a następnie do upadku reżimu komunistycznego.
Będąc od 1989 r. posłem na Sejm RP, prof. Geremek przewodniczył m.in. Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989-1997), Komisji Konstytucyjnej (1989-1991). Należał do założycieli Unii Demokratycznej (potem Unii Wolności) i był przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii 1990-97. Jest też przewodniczącym Rady Politycznej Unii Wolności. Po utworzeniu koalicji AWS-UW 31 października 1997 r. objął urząd Ministra Spraw Zagranicznych RP. Funkcję tę pełnił do czerwca 2000 r. Od lipca 2000 r. prof. Bronisław Geremek był przewodniczącym Sejmowej Komisji Prawa Europejskiego.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 r. został wybrany z komitetu Unii Wolności, zdobywając w okręgu warszawskim i wśród Polonii największą liczbę głosów.
Bronisław Geremek został nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Posiada m.in. Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN. Jest też oficerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej.
Bronisław Geremek jest wdowcem i ma dwóch synów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:57:41