Czytaj więcej"/> Drukuj
Brewiarz — w Kościele katolickim potoczna nazwa ujednoliconej treści Liturgii Godzin, czyli codziennej modlitwy Ludu Bożego. Obowiązek sprawowania jej w całości (lub w odpowiedniej części) mają osoby które przyjęły święcenia (Diakoni, Prezbiterzy, Biskupi) albo złożyły śluby wieczyste (zakonnicy i siostry zakonne). Pozostali wierni nie muszą jej sprawować, jednkaże jest ona dla nich zalecana.
Podstawowym elementem brewiarza są psalmy. psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i dokumentów Magisterium Kościoła tworzy tzw. godziny brewiarzowe. Na jeden dzień składają się następujące godziny brewiarzowe: W ciągu wieków brewiarz był reformowany - ostatnio po Soborze Watykańskim II przez Pawła VI.
Internetowa Liturgia Godzin (po polsku)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:44:13