Czytaj więcej"/> Drukuj
Bracia polscy (zwani także antytrynitarzami lub błędnie arianami) - powstały w Polsce w XVI wieku odłam protestantyzmu wywodzący się z radykalnego kalwinizmu. Jego kontynuację stanowi unitarianizm.

Doktryna

Bracia za wyłączną podstawę swej doktryny uważają Biblię. Podobnie jak arianieantytrynitarzami - nie uznają dogmatu o Trójcy Świętej. Bracia polscy udzielają chrztu przez zanurzenie na podstawie wiary. Raz do roku obchodzą Wieczerzę Pańską poprzedzoną umywaniem nóg. Za dzień świąteczny uznają sobotę i przestrzegają biblijnych przepisów pokarmowych.
Bracia uznają zasadę braterstwa wszystkich ludzi. Wywodził się z tego ich bezwarunkowy pacyfizm, a także odmowa służby państwu (zarówno na urzędach wojskowych jak i cywilnych) jako formy wywyższenia, wspólnota dóbr, potępienie kary śmierci.

Historia

Pierwszy zbór powstał w wyniku rozłamu w krakowskim zborze kalwińskim w 1562 roku. Do najwybitniejszych członków wspólnoty należeli: Paweł z Brzezin , Szymon Budny - autor tłumaczenia Biblii oraz licznych rozpraw religijnych, np: "Przeciw Trojczanom", obalającej liczne argumenty przytaczane na uzasadnienie nauki o Trójcy Świętej a także Andrzej Wiszowaty, kaznodzieja i minister zborów, autor wielu traktatów religijnych (wśród nich najsłynniejszy "Religio rationalis" - "O religii zgodnej z rozumem"), wydawca dorobku braci polskich "Bibliotheca Fratrum Polonorum" na emigracji w Amsterdamie. Głównymi ośrodkami ruchu były miasteczka Pińczów oraz Raków, gdzie powstała tzw. z Akademia Rakowska (1600) z aktywnie działającym domem wydawniczym, a także Kraków, Lublin i Nowy Sącz.
Bracia polscy na mocy ustawy sejmowej z 1658 zostali skazani za rzekomą współpracę ze Szwedami w czasie Potop na banicję - było to pierwsze naruszenie wolności religijnej w Rzeczypospolitej. W wyniku ustawy znaczna część wyznawców wyemigrowała z kraju zanosząc unitariańską myśl teologiczną do innych państw (zwłaszcza do Holandii). Idea unitarianizmu zachowała się w Kościołach unitariańskich.
W 1937 roku duchowny ewangelicki Karol Grycz-Śmiałowski powołał na nowo do istnienia w Krakowie Kościół Braci Polskich, zarejestrowany dopiero w roku 1967 jako Jednota Braci Polskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 09:05:48