Czytaj więcej"/> Drukuj
Bohemizm (od Bohemia - łacińska nazwa Czech; czechizm) - wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa zapożyczona z języka czeskiego.
Szczególnie dużo czeskich zapożyczeń pojawia się w języku polskim w średniowieczu, co wiąże się głównie z przyjęciem chrześcijaństwa za pośrednictwem czeskim; są to głównie słowa związane z działalnością kościelną, takie jak "kościół", "ołtarz", "msza". Niekiedy słowa zapożyczone z języka czeskiego mają swój rdzenny rodowód w łacinie, jak w przypadku słowa "ołtarz" - łac. "altar". W takim wypadku mamy do czynienia z zapożyczeniem z łaciny za pośrednictwem Czechów. W wieku XIV-XVI istniała intensywna wymiana kulturowa pomiędzy Polską a Czechami, co dało swój wyraz w polskim słownictwie i ortografii. Wpływy z czeskiego pojawiają się m.in. w nazwach miejscowości przygranicznych - m.in. "Głubczyce" zamiast "Głąbczyce".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 22:11:18