Czytaj więcej"/> Drukuj
Pojęcie bóg, (Bóg) lub bóstwo leży u podstaw większości wierzeń religijnych. Zajmuje się nim teologia, a także filozofia i jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję. Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez popularne religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm. Wśród religii monoteistycznych należy wyróżnić monoteizm trinitarny.
Istnieniu boga zaprzecza ateizm, podczas gdy agnostycyzm religijny twierdzi, iż hipoteza ta jest niemożliwa zarówno do udowodnienia jak i do obalenia, i jako taka nie przedstawia wartości poznawczej (por. sceptycyzm, gnostycyzm). Malteizm to wiara, iż bóg istnieje, lecz nie jest godny czci, z powodów takich jak między innymi problem zła (por. satanizm).
Najbardziej powszechnie pod pojęciem bóg (bóstwo) rozumie się określenie istot będących przedmiotem kultu religijnego. Czasem "bogami" określa się tylko niektóre (najważniejsze) z tych istot, dla innych rezerwując inne określenia (święci, duchy przodków itd.).

Atrybuty boskości

Często spotykanymi w religiach - zwłaszcza monoteistycznych - atrybutami boskości są, między innymi:
Połączenie niektórych z tych cech z obecnością zła może prowadzić do logicznych paradoksów (

Religie

Religie ze względu na liczbę występujących w nich bogów można podzielić na: Ruch myślowy nie uznający istnienia żadnego boga ani niczego podobnego nosi nazwę ateizmu (por. agnostycyzm, malteizm).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:12:25