Czytaj więcej"/> Drukuj
Biologia to nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia.
Biologia to termin wprowadzony w 1802 roku niezależnie przez dwóch przyrodników: Gottfrieda Reinholda Treviranusa i Jeana Baptiste Lamarcka w odniesiemiu do gałęzi nauki zajmującej się organizmami żywymi; w wieku XX do obiektów zainteresowania biologii dołączyły wirusy, które trudno nazwać organizmami, ale raczej układami fizyko-chemicznymi, do których można zastosować określenie "żywy".
Biologia zajmuje się życiem i jego przejawami na różnych poziomach jego organizacji:
Ze względu na obszerność tematu, biologia jest dzielona na wiele węższych działów (niektóre z nich nachodzą na inne nauki takie jak chemia), takich jak:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:23:41