Czytaj więcej"/> Drukuj
Biegun magnetyczny - 1 miejsce na powierzchni Ziemi, w których inklinacja magnetyczna wynosi 90°; 2 koniec igły magnetycznej lub magnesu trwałego. Igła magnetyczna umieszczona w stałym polu magnetycznym podlega zjawisku superpozycji - jej końce układają się zgodnie z kierunkiem linii pola magnetycznego. Biegun północny pola "przyciąga" biegun połudiowy igły i odwrotnie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 01:57:08