Czytaj więcej"/> Drukuj
Bibistyka grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: hermeneutyka biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) i teologia biblijna.
Do nauk pomocniczych zalicza się takie dziedziny jak: historia starożytna, historia religii, archeologia biblijna, filologia hebrajska, aramejska i greka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:20:15