Czytaj więcej"/> Drukuj
Biblijny Kościół Baptystyczny - działające na podstawie wpisu do rejestru związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ugrupowanie chrześcijańskie nie będące członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.
Związane z nurtem fundamentalistycznym w baptyzmie i Uniwersytetem Boba Johnesa w USA.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 07:19:29