Czytaj więcej"/> Drukuj
(białoruski) Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка (rosyjski) Белорусская Советская Социалистическая Республика
Białoruska_SRR -
Białoruska_SRR -
motto: Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!
"Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!"
Białoruska_SRR -
oficjalny język

brak
(w latach '20 i '30 XX w. były 4 oficjalne języki: białorus., ros., pol. oraz jidysz
potem,
wg konstytucji, wszystkie języki ZSRR były równe, ale de facto preferowano rosyjski)
stolica Mińsk
szef państwa Stanisław Szuszkiewicz
powierzchnia
 - razem
 - % woda
6 miejsce wśród republik ZSRR
207,600 km²
(brak danych)
Ludność:
 - razem (1989)
 - gęst.zaludn.
5 miejsce wśród republik ZSRR
10.151.806 mieszkańców
48,9 mieszk./km²
walutarubel (рубель)
strefa czasowa UTC + 3
Hymn hymn Białoruskiej SRR

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka - jedna z czterech republik, które w grudniu 1922 roku złożyły się na nowopowstały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (inne nazwy: Kraj Rad, Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, Sojuz, Sowiety, Sowdepia).
Stolicę BSRR usytuowano w Mińsku, choć z początku siedziba tzw. Lit-Biełu mieściła się w Wilnie, a później przeniesiona została do Smoleńska (z powodu wojny polsko-sowieckiej).
Oficjalnie BSRR powołano do życia 1 stycznia 1919 roku.
Powierzchnia: 207.600 km2
Ludność: 10.151.806 w [1] r. (1969: 8.897.000 )
Narodowości (1959): Duże miasta: Po drugiej wojnie światowej BSRR przyznano status członka-założyciela Organizacji Narodów Zjednoczonych. W lipcu 1990 roku BSRR ogłosiła deklarację suwerenności. 8 grudnia 1991 roku dokonano we wsi Viskuli koło Brześcia nad Bugiem rozwiązania ZSRR na podstawie układu białowieskiego, tym samym swe istnienie zakończyła Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, która została przekształcona w niepodległą Białoruś.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:43:15