Czytaj więcej"/> Drukuj
Bezkrólewie (łac. interregnum) to okres między śmiercią lub abdykacją danego króla a wstąpieniem na tron (koronacją) jego następcy.
Obu (polskiego i łacińskiego) terminów używa się też czasem mając na myśli konkretne okresy historyczne, np. sytuację w Polsce po śmierci Władysława III Warneńczyka, portugalski kryzys w latach 1383-1385 lub lata 1332-1340 w historii Danii.
Głową państwa podczas bezkrólewia jest interrex (→ regent). W Polsce zgodnie z tradycją rola ta przypadała prymasowi Polski. Zwyczaj ten został zapoczątkowany po śmierci Zygmunta Augusta w roku 1572, kiedy na interrexa wybrano J. Uchańskiego.
Szczególnym przypadkiem interregnum jest sediswakancja.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:52:59