Czytaj więcej"/> Drukuj
Benoit_Clapeyron -

Benoît Paul Émile Clapeyron (26 lutego 1799 w Paryżu - 28 stycznia 1864 w Paryżu), fizyk i matematyk francuski. Był jednym z twórców podstaw współczesnej termodynamiki, profesorem uczelni inżynieryjnych, projektantem urządzeń kolejowych oraz członkiem Francuskiej Akademii Nauk
Benoît Émile Clapeyron ukończył studia w École Polytechnique i École des mines, po czym w 1820 r. wyjechał do Petersburga gdzie objął posadę profesora fizyki w École des Travaux Publics. Do Paryża powrócił w lipcu 1830 r. aby zająć się budową pierwszej francuskiej linii kolejowej Paryż -Wersal-Saint-Germain.
W 1834 r., zafascynowany pracami Carnota nad teorią działania silnika parowego, opublikował swoje przemyślenia na ten temat. W pracy tej zawarł m.in. wykres obrazujący wpływ zmian temperatury na ciśnienie pary wodnej oraz wykazał, że procesy sprężania i rozprężania gazów w warunkach izotermicznych są całkowicie powtarzalne i zachodzą zawsze jednakowo niezależnie od tego, co się wcześniej z danym gazem działo.
W 1843 r. Clapeyron zdefiniował pojęcie termodynamicznej przemiany odwracalnej. Definicja ta umożliwiła mu sformułowanie zasady Carnota (czyli II zasady termodynamiki) w formie prostego wzoru, który można było łatwo wykorzystywać w praktyce. Zatosowanie koncepcji odwracalnej przemiany do gazów naprowadziło go z kolei do sformułowania równania stanu gazu idealnego - czyli do słynnego tak nazywanego w Polsce równania Clapeyrona, które w oryginalnej formie miało postać:
 pV=R(T-273)

gdzie  p to ciśnienie, V to objętość, R - to stała obliczana dla danego gazu, T to temperatura w ° C.

Zob, także równanie Clapeyrona dot. przemian fazowych ciecz-para i ciało stałe-para, oraz równanie Clausiusa-Clapeyrona.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 01:14:48