Czytaj więcej"/> Drukuj
)
'
Bazalt - skała lita pochodzenia wulkanicznego (magmowego) o strukturze drobnoziarnistej, porfirowatej i barwie czarnej, szarej lub zielonej.
Głównymi składnikami bazaltu są amfibol, augit, leucyt, melilit, nefelin, oliwin, plagioklaz, szkliwo.
Twardość w skali Mohsa - 2,5 do 3,5
Bazalt jest stosowany jako materiał budowlany lub drogowy. Używany jest również jako surowiec do leizny kamiennej (topiony bazalt). Wyroby wykonane z przetopionego bazaltu mają twardość ok. 8,5 w skali Mohsa i dlatego są stosowane jako materiały trudnościeralne.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 03:51:54