Czytaj więcej"/> Drukuj
Wojna Chłopska (niem. Bauernkrieg) była największym w dziejach Niemiec wystąpieniem chłopskim, przeciw panom feudalnym. Trwała w latach 1524-1525 i zakończyła się całkowitą klęską powstańców.

Geneza:

1. Na prowincję docierają zradykalizowane i przeinterpretowane poglądy Lutra dzięki tzw. prorokom zwikawskim (od miasta Zwickau), w tym głównie Tomasza Münzera (Marks mówił o nim, że to prekursor komunizmu):
 • Całkowita negacja stosunków feudalnych,
 • Drogą zmian może być tylko rewolucja,
 • Najważniejsze jest „natchnienie przez Ducha Świętego”, a pośrednictwo księży jest zbędne,
 • Należy siłą odebrać dobra panom feudalnym i duchownym (kościoły, klasztory) i równo rozdzielić je między chłopów,
 • Musi panować całkowita równość.
  Sam Marcin Luter uważał te poglądy za zbyt radykalne i jawnie się im przeciwstawiał („Przeciwko zbójeckim i morderczym rotom chłopów”, 1525).
  2. Wciąż podnoszone opłaty pańszczyźniane(a w szczególności tzw. daniny pośmiertnej, uiszczanej przez rodzinę zmarłego chłopa) przez rycerzy, którzy po zakończeniu XV-wiecznych wojen domowych stracili główne źródło dochodu – łupy.
  3. Zakaz korzystania z pańskich lasów, pastwisk i wód.

  Przebieg:

  1. Czerwiec 1524 – zbrojne wystąpienie chłopów w hrabstwie Stühlingen przeciw zwiększeniu pańszczyzny.
  2. Chłopski ruch rozprzestrzenia się. Do powstania przyłącza się biedota miejska i ludzie luźni.
  3. Powstania ogarnia Tyrol, arcybiskupstwo Salzburg, księstwa Styrii, Karyntii, Szwabię, Witenbergię, Schwarzwald, Alzację, Palatynat, Hesję, Brunszwik i część Saksonii nie przekraczając jednak, co charakterystyczne, Łaby.
  4. Rok 1524 oraz początek 1525 o sukcesy chłopów, zajęcie wielu miast (m.in. Memmingen, Ulm i in.) oraz zagrożenie m.in. Frankfurtowi n/Menem.
  5. Na przełomie 1524/25 w okręgu Klettgau powstańcy wydają swój pierwszy program – Artikelbrief: wezwanie do niszczenia starego systemu, palenia dworów i klasztorów, do uwolnienie się spod ucisku. Drugi program powstańców powstał w lutym 1525 w zdobytym Mammingen i było to tzw. 12 artykułów.
  6. Krwawa wala sukcesów pod wodzą Münzera i kaznodziejów Hubmora i Baltazara kończy się w maju 1525, kiedy to chłopi zostają pobici w Szwabii a 15 maja 1525 w Turyngii pod Frankenhausen w nierównej walce między dobrze uzbrojonymi, zorganizowanymi i wspieranymi przez artylerię wojskami książęcymi a praktycznie bezbronnymi chłopami pod dowództwem Münzera.
  7. Do końca czerwca 1525 chłopi zostają pokonani w całych Niemczech w niezwykle krwawych walkach.

  Następstwa:

  1. Okrutna i krwawa zemsta feudałów: palenie zbuntowanych wiosek, morderstwa i tortury,
  2. Odwrotny efekt od zamierzonego: zwiększenie obciążeń pańszczyźnianych,
  3. Zemsta feudałów uciszyła chłopów aż do XIX w. (wyjątek: komuna monasterska 1534-35),
  4. „Zjednoczenie” duchownych katolickich i protestanckich przeciw chłopom.

  Ważniejsze starcia wojny chłopskiej 1524-25

  Walki w roku 1526
 • Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 06:37:34