Czytaj więcej"/> Drukuj
Baszta to budowla obronna, element średniowiecznego muru obronnego w postaci wieży, zwykle częściowo wysuniętej przed jego lico. Baszty mogły być zbudowane na planie koła, prostokąta, wieloboku. Stanowiły miejsce, skąd możliwa była obrona odcinków muru między nimi. Były zazwyczaj zwieńczone blankami z hurdycjami lub machikułami. Baszty jako element obronny straciły rolę po wynalezieniu broni palnej i zostały zastąpione bastejami i bastionami.
W ogrodach z XVII-XVIII wieku kolista altana zamykająca naroże żywopłotu lub szpaleru.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:18:13