Czytaj więcej"/> Drukuj
Barbados - państwo na Małych Antylach, zajmujące wyspę o tej samej nazwie.
head #1}

Informacje ogólne

Położenie: 13°10'N, 59°32'W
Powierzchnia: 430 km²
Granice lądowe z innymi państwami: 0 km
Zasoby naturalne: ropa naftowa, ryby, gaz ziemny.

Wyspa

Wyspa, w przeciwieństwie do innych wysp archipelagu, nie ma budowy wulkanicznej, a wapienną. Początek wyspie dały rafy koralowe, które ciągle otaczają jej wody. Występują pagórki, z których najwyższy (Mt. Hillaby) nie przekracza 340 m. n.p.m.. Brak wyraźnych wód śródlądowych, ale istnieją rozwinięte zjawiska krasowe.
Wyspa otoczona ze wszystkich stron wodami Oceanu Atlantyckiego charakteryzuje się tropikalnym klimatem podrównikowym. W lecie wyspę nawiedzają cyklony.

Historia

Barbados zasiedlili 4000 lat temu Indianie.
Wyspę odkryli dla Europejczyków na początku XVI w. Portugalscy podróżnicy. Z języka portugalskiego pochodzi nazwa wyspy: Portugalczycy zwrócili uwagę na miejscową odmianę figowca, tworzącego dużą siatkę korzeni, przypominającą brodę. Drzewa te nazwano "drzewami brodatymi" (los barbados), skąd przeszła nazwa na całą wyspę. Portugalczycy jednak jej nie skolonizowali.
W 1627 r. na wyspie wylądowali angielscy koloniści, w pobliżu obecnej miejscowości Holetown, ale na Barbadosie mieszkali również Holendrzy. W 1637 r. przywieźli oni z Brazylii trzcinę cukrową i założono pierwsze plantacje tej rośliny.
Wkrótce kolonia stała się jedną z najważniejszych wśród angielskich posiadłości w Nowym Świecie. Strategiczne położenie, zapora z raf koralowych i duże manufaktury cukru przyniosły rozkwit wyspie. Przez cały XVII w. była ona ważniejsza od posiadłości w Ameryce Północnej. Na Barbados sprowadzano niewolników z Afryki, którzy pracowali przy uprawie trzciny cukrowej.
Mimo strategicznej wartości dla Anglii (a może własnie dlatego), Barbados cieszył się dużą autonomią. W 1639 r. na wyspie zebrało się pierwsze ciało ustawodawcze, House of Assembly (Izba Zgromadzenia), pierwsze na zachodniej półkuli.
Gdy w 1834 r. w całym Imperium Brytyjskim zniesiono niewolnictwo, kolonia zaczęła podupadać. Kryzys doprowadził do powstania ruchów domagających się oderwania od metropolii, co ostatecznie nastąpiło 30 listopada 1966 r. (obecnie 30 listopada jest świętem narodowym kraju). Mimo to Barbados i Wielka Brytania są połączone unią personalną - Barbados należy do Krajów Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealth).
W 1983 r. Barbados, wspólnie z USA, wziął udział w interwencji wojskowej w Grenadzie.

Podział administracyjny

Stolicą Barbadosu jest położone na południowym zachodzie wyspy miasto Bridgetown. Kraj jest podzielony na 11 dystryktów (ang. parish - "parafia"):

Władze

Głową państwa jest monarcha Wielkiej Brytanii, którego na wyspie reprezentuje gubernator generalny. Parlament jest dwuizbowy: Izba Zgromadzenia (izba niższa; House of Assembly) oraz Senat (Senate). Wybory do 28-osobowej izby niższej odbywają się co 5 lat. Rząd może rozpisać nowe wybory w dowolnej chwili. Spośród 21 senatorów mianowanych przez gubernatora do powołania 12 wymagana jest opinia premiera, 2 - przywódcy opozycji, zaś 7 gubernator wybiera osobiście. Prawo wyborcze jest powszechne dla osób, które ukończyły 18 lat życia.
Władzę ustawodawczą sprawuje premier, mianowany przez gubernatora spośród członków Izby Zgromadzenia. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem.
Władzę sądowniczą sprawują sądy z Sądem Naczelnym, w skład którego wchodzi dodatkowo Sąd Apelacyjny, oba składają się z 4 sędziów. Sędziów mianuje gubernator po zasięgnięciu rady premiera i przywódcy opozycji.

Gospodarka

Obecnie główne dochody wyspy wyrabiane są przez zagranicznych turystów. Poza centrum finansowym, stolicą Bridgetown, oraz pełnymi hoteli nadmorskimi wybrzeżami, krajobraz ekonomiczny wyspy jest wiejski, gdzie ciągle uprawia się trzcinę cukrową. W 1990 r. kraj wpadł w recesję, ale obecnie rozwój gospodarczy sięga 3-5% rocznie.
Produkt narodowy brutto: 2,9 mld $
Rozwój (1998): 4,4%
Produkt narodowy brutto na osobę: 11.200 $
Inflacja (1998): 1,7%
Bezrobocie (1998): 12%
Budżet (wpływy/wydatki) w mln $: 725,5/750,6

Demografia

Murzyni: 90% mieszkańców, Metysi: 3%, Biali: 3%.
Prostestanci: 67% (40% anglikanie), katolicy: 4%, ateiści: 17%, reszta (żydzi, muzułmanie): 12%.
Stopień analfabetyzmu: 97,4% osób powyżej 15 roku życia umie czytać i pisać.

Linki

http://www.barbados.gov.bb/ - strona rządu Barbadosu (w jęz. angielskim).
Barbados Vacation Travel Guide & Business Directory
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 05:00:08