Czytaj więcej"/> Drukuj
Baptyzm - nurt wyznań chrześcijańskich (w Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów, Biblijny Kościół Baptystyczny) akcentujących indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu). Zbawienie nie jest według Baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Baptyści różnią się często między sobą w istotnych kwestiach: predestynacja bądź wolna wola, pewność bądź utracalność zbawienia, stosunek do służby wojskowej i inne.

Historia

Baptyzm powstał w wyniku zetknięcia się prześladowanych przez władze angielskie independentów z ocalałymi z prześladowań anabaptystami. Pierwszy zbór baptystów powstał w 1609 roku w Amsterdamie pod przywództwem Jan Smyth, ale z powodu prześladowań wkrótce przestał istnieć. Następnie odrodził się w 1611 roku pod Londynem, a jego przywódcą był Tomasz Helwys.
W Ameryce Północnej propagatorem baptyzmu był założyciel kolonii Rhode Island - Roger Wiliams. Pierwszy zbór baptystyczny w kontynentalnej Europa powstał w 1834 roku, a na ziemiach polskich w 1858. Początkowo baptystami byli głównie zamieszkujący ziemie polskie Niemcy (w okresie międzywojennym baptyści polscy i niemieccy łączyli się w oddzielne organizacje kościelne).
W 1905 roku powstał Światowy Związek Baptystów (Baptist World Alliance), liczący w 1993 147 tysięcy zborów, skupiających 38 milionów członków. Do związku nie należy wiele zborów fundamentalistycznych, przeciwnych ekumenizmowi Związku.

Poglądy baptystów

Bapytyści odrzucają istnienie

Chrzest niemowląt

Nazwa "baptyści" odnosi się do najbardziej istotnej cechy wyróżniającej z innych wyznań protestanckich: kwestionowania praktyki udzielania sakramentu chrztu małym dzieciom. Baptyści uważają, że jest ona sprzeczna z nauką i praktyką Nowego Testamentu, bezwartościowa, a nawet szkodliwa, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny "z urodzenia".
Takiemu podejściu przeciwstawiają konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.
Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity: w ciągu swej prawie 400-letniej historii, baptyści byli częścią wielu przebudzeń religijnych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się jednym z głównych wyznań protestanckich w skali światowej.

Znani baptyści

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:21:00