Czytaj więcej"/> Drukuj
Bataliony Chłopskie (BCh) - oddziały zbrojne polskiego ruchu ludowego w latach 1940-1945. Organizacja utworzona została jako "Chłopska Straż" kryptonim konspiracyjny Chłostra a następnie wiosną 1941 przemianowana na Bataliony Chłopskie. Komendantem głównym od 8 października 1940 do końca wojny był Franciszek Kamiński. BCh obejmowały swoim zasięgiem prawie cały obszar II Rzeczpospolitej z wyjątkiem Pomorza oraz okręgu wileńskiego. Do połowy 1943 powstały następujące okręgi : W marcu 1944 BCh liczyły ok. 170 tys. żołnierzy. Głównym celem BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Do ważniejszych akcji BCh należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942-1943. W 1944 część oddziałów podporządkowała się, wbrew rozkazom, władzy PKWN, a następnie na terenach wyzwolonych zasilała oddziały MO oraz LWP. Większość pozostała jednak wierna Rządowi RP w Londynie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 11:10:37