Czytaj więcej"/> Drukuj

Bóg w judaizmie

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym (Pwt 6,4)
Werset z Księgi Powtórzonego Prawa (
W judaizmie obowiązuje zakaz sporządzania wizerunków Boga, co miało odróżniać judaizm od kultów pogańskich. Człowiek nie może nazywać Boga, bo każde nazwanie byłoby ograniczeniem absolutu Boga. W Biblii Bóg jest określany czteroliterowym akronimem JHWH (tzw.tetragram), pochodzący z usunięcia samogłosek z frazy "Ja Hweh" co oznacza po hebrajsku "Ja jestem". Jest to najkrótsze, możliwe sformułowanie koncepcji filozoficznej, która jest podstawą rozumienia Boga w judaizmie (i również w dużym stopniu w islamie oraz chrześcijaństwie), polegającym na przyjęciu, że Bóg jest jedynym, realnym i samodzielnym bytem, zaś wszystko inne istnieje tylko poprzez Boga i jest przez to bytem niepełnym. W Psalmach i innych księgach Starego Testamentu o charakterze poetyckim Boga określa się często słowami "Adonaj Elohim" co po hebrajsku znaczy "Ojciec w Niebie".
W teologii żydowskiej nie ma wielu dogmatów. Zostały one ujęte w XII w. przez Mojżesza Majmonidesa w trzynastu artykułach wiary:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:38:28