Czytaj więcej"/> Drukuj
Awarowie - koczowniczy lud pochodzenia ałtajskiego, spokrewniony z Hunami. Awarowie wywodzili się najprawdopodobniej z ludu Żou-żan, który zamieszkiwał pierwotnie między Tien-szanem a Wielkim Chinganem. Na czele państwa Awarów stał kagan. Państwo Awarów rozpadło się pod wpływem ataków frankońskich wojsk Karola Wielkiego (VIII w.). Słowianie zajęli tereny obecnych Węgier, części Jugosławii, Czech (Nizina Panońska). Ich państwo istniało od VI do IX wieku. Wskutek rozwoju pasterstwa, rzemiosła i wojen zaczęły powstawać tu początki osadnictwa. Wierzenia: kult przyrody.
Obecnie pół miliona Awarów zamieszkuje tereny Dagestanu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 19:28:51