Czytaj więcej"/> Drukuj
Autokefalia - niezależność krajowych kościołów, zwłaszcza w prawosławiu, a także innych o ustroju episkopalnym (m.in. starokatolickich i anglikańskich)
Autokefalia dotyczy form organizacyjnych kościoła, hierarchii duchowieństwa, zwyczajów religijnych, sprawowanej liturgii, a także sądownictwa i prawodawstwa kościelnego.
Prawosławne kościoły autokefaliczne:
Kościoły aspirujące do autokefalii:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 05:28:11